ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

ทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2564

#
โรงพยาบาลที่ส่ง วันที่รับบริการ เลือกระบบ ไม่ได้เลือกระบบ Respiratory_infection Gastrointestinal infection Skin soft tissue infection Urinary infection Neuro infection Intra abdominal infection Surgical site infection Catheter related infection Leptospirosis Scrub typhus Other
1 10670 รพ.ขอนแก่น 1349 12 822 133 48 119 48 33 3 2 61 80
2 10995 รพ.บ้านฝาง 87 2 19 25 4 24 1 1 0 0 11 2
3 10996 รพ.พระยืน 23 0 6 3 1 7 0 0 0 0 6 0
4 10997 รพ.หนองเรือ 201 2 106 17 18 29 3 21 0 3 3 1
5 10998 รพ.ชุมแพ 221 3 54 22 19 34 1 16 9 1 59 6
6 10999 รพ.สีชมพู 35 0 3 11 1 4 0 0 0 0 16 0
7 11000 รพ.น้ำพอง 177 2 49 42 22 14 2 0 0 0 42 6
8 11001 รพ.อุบลรัตน์ 168 2 58 22 11 30 1 11 0 0 11 24
9 11002 รพ.บ้านไผ่ 163 0 67 32 11 28 4 5 0 1 10 5
10 11003 รพ.เปือยน้อย 21 0 10 3 1 1 1 0 0 0 3 2
11 11004 รพ.พล 131 1 76 11 13 25 1 2 0 0 3 0
12 11005 รพ.แวงใหญ่ 20 1 8 3 4 2 0 1 0 0 2 0
13 11006 รพ.แวงน้อย 31 1 9 8 1 10 0 0 0 0 3 0
14 11007 รพ.หนองสองห้อง 33 3 22 2 2 4 0 0 0 0 3 0
15 11008 รพ.ภูเวียง 23 1 7 5 2 1 1 0 0 0 7 0
16 11009 รพ.มัญจาคีรี 151 1 52 18 24 24 10 0 0 0 18 5
17 11010 รพ.ชนบท 53 0 12 9 11 6 0 3 0 0 8 4
18 11011 รพ.เขาสวนกวาง 43 30 17 6 7 3 2 3 0 0 1 4
19 11012 รพ.ภูผาม่าน 35 6 21 1 0 4 0 1 0 0 4 4
20 11445 รพ.กระนวน 170 2 26 27 7 26 1 2 0 0 80 1
21 12275 รพ.สิรินธร 108 2 30 8 6 18 0 6 0 0 40 0
22 14132 รพ.ซำสูง 179 1 91 30 16 26 0 4 0 0 6 6
23 77649 รพ.หนองนาคำ 7 0 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0
24 77650 รพ.เวียงเก่า 13 17 2 0 2 2 0 0 0 0 7 0
25 77651 รพ.โคกโพธิ์ไชย 35 4 7 4 3 8 0 0 1 0 5 7
26 77652 รพ.โนนศิลา 40 3 21 3 2 3 1 1 0 0 7 2

ทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2563

#
โรงพยาบาลที่ส่ง วันที่รับบริการ เลือกระบบ ไม่ได้เลือกระบบ Respiratory_infection Gastrointestinal infection Skin soft tissue infection Urinary infection Neuro infection Intra abdominal infection Surgical site infection Catheter related infection Leptospirosis Scrub typhus Other
1 10670 รพ.ขอนแก่น 1389 19 923 91 37 125 35 29 1 3 78 67
2 10995 รพ.บ้านฝาง 96 9 16 24 3 31 0 1 0 0 20 1
3 10996 รพ.พระยืน 32 5 12 5 4 6 0 1 0 0 3 1
4 10997 รพ.หนองเรือ 249 9 120 42 19 31 14 14 0 0 8 1
5 10998 รพ.ชุมแพ 148 18 38 18 21 25 2 2 0 4 32 6
6 10999 รพ.สีชมพู 33 6 6 7 3 5 0 0 0 0 12 0
7 11000 รพ.น้ำพอง 191 9 65 49 22 24 3 1 0 0 16 11
8 11001 รพ.อุบลรัตน์ 236 3 91 41 20 23 1 6 0 0 36 18
9 11002 รพ.บ้านไผ่ 249 13 103 53 16 49 5 4 0 1 14 4
10 11003 รพ.เปือยน้อย 13 2 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0
11 11004 รพ.พล 121 6 55 15 3 33 0 1 0 0 14 0
12 11005 รพ.แวงใหญ่ 18 7 5 4 3 3 1 1 0 0 1 0
13 11006 รพ.แวงน้อย 34 3 17 6 4 3 0 0 0 0 4 0
14 11007 รพ.หนองสองห้อง 23 2 14 3 2 2 0 0 0 0 2 0
15 11008 รพ.ภูเวียง 11 8 2 3 2 2 0 0 0 0 2 0
16 11009 รพ.มัญจาคีรี 166 12 70 34 16 20 6 5 0 1 9 5
17 11010 รพ.ชนบท 47 7 21 7 2 10 4 0 0 0 3 0
18 11011 รพ.เขาสวนกวาง 34 16 10 10 7 5 1 1 0 0 0 0
19 11012 รพ.ภูผาม่าน 32 8 14 1 1 7 2 2 0 0 2 3
20 11445 รพ.กระนวน 97 9 25 14 16 13 1 4 0 0 22 2
21 12275 รพ.สิรินธร 84 4 35 4 9 11 0 7 0 0 17 1
22 14132 รพ.ซำสูง 147 18 61 29 11 26 4 0 0 0 12 4
23 77649 รพ.หนองนาคำ 10 3 2 0 1 6 0 0 0 0 1 0
24 77650 รพ.เวียงเก่า 23 4 9 1 6 1 3 0 0 0 1 2
25 77651 รพ.โคกโพธิ์ไชย 20 13 10 2 1 3 0 0 0 0 4 0
26 77652 รพ.โนนศิลา 38 14 9 9 4 4 1 0 0 0 10 1

ทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2562

#
โรงพยาบาลที่ส่ง วันที่รับบริการ เลือกระบบ ไม่ได้เลือกระบบ Respiratory_infection Gastrointestinal infection Skin soft tissue infection Urinary infection Neuro infection Intra abdominal infection Surgical site infection Catheter related infection Leptospirosis Scrub typhus Other
1 10670 รพ.ขอนแก่น 9 1 6 0 0 2 0 0 0 0 1 0
2 10998 รพ.ชุมแพ 5 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3 11000 รพ.น้ำพอง 6 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0
4 11001 รพ.อุบลรัตน์ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11004 รพ.พล 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 11012 รพ.ภูผาม่าน 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 11445 รพ.กระนวน 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0