ระบบกำลังประมวลผล...Report System

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบที่เข้าเกณฑ์ IMC จังหวัดขอนแก่น แยกปีงบประมาณ :: ปีงบประมาณ2565

ปีงบประมาณ STROKEทั้งหมด STROKEไม่ใช่แตกตีบตัน STROKEแตกI60-I629 STROKEตีบตันI63-I639 IMCทั้งหมดBI<75 IMCไม่ใช่แตกตีบตัน IMCแตกI60-I629 IMCตีบตันI63-I639 IMCแตกได้เยี่ยม IMCตีบตันได้เยี่ยม IMCแตกได้เยี่ยมMRSลด IMCตีบตันได้เยี่ยมMRSลด IMCแตกได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม IMCตีบตันได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม
2565 1089 27: 2.48 % 181: 16.62 % 882: 80.99 % 457 : 41.97 % 13: 2.84 % 153: 33.48 % 291: 63.68 % 6: 1.31 % 100: 21.88 % : 0.00 % 62: 13.57 % 5: 1.09 % 66: 14.44 %

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบที่เข้าเกณฑ์ IMC จังหวัดขอนแก่น แยกปีงบประมาณ :: ปีงบประมาณ2564

ปีงบประมาณ STROKEทั้งหมด STROKEไม่ใช่แตกตีบตัน STROKEแตกI60-I629 STROKEตีบตันI63-I639 IMCทั้งหมดBI<75 IMCไม่ใช่แตกตีบตัน IMCแตกI60-I629 IMCตีบตันI63-I639 IMCแตกได้เยี่ยม IMCตีบตันได้เยี่ยม IMCแตกได้เยี่ยมMRSลด IMCตีบตันได้เยี่ยมMRSลด IMCแตกได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม IMCตีบตันได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม
2564 1940 218: 11.24 % 156: 8.04 % 1599: 82.42 % 720 : 37.11 % 96: 13.33 % 119: 16.53 % 514: 71.39 % 45: 6.25 % 348: 48.33 % : 0.00 % 226: 31.39 % 31: 4.31 % 258: 35.83 %

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบที่เข้าเกณฑ์ IMC จังหวัดขอนแก่นแยกปีงบประมาณ :: ปีงบประมาณ2563

ปีงบประมาณ STROKEทั้งหมด STROKEไม่ใช่แตกตีบตัน STROKEแตกI60-I629 STROKEตีบตันI63-I639 IMCทั้งหมดBI<75 IMCไม่ใช่แตกตีบตัน IMCแตกI60-I629 IMCตีบตันI63-I639 IMCแตกได้เยี่ยม IMCตีบตันได้เยี่ยม IMCแตกได้เยี่ยมMRSลด IMCตีบตันได้เยี่ยมMRSลด IMCแตกได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม IMCตีบตันได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม
2563 2126 223: 10.49 % 186: 8.75 % 1725: 81.14 % 816 : 38.38 % 81: 9.93 % 141: 17.28 % 598: 73.28 % 90: 11.03 % 398: 48.77 % 63: 7.72 % 242: 29.66 % 58: 7.11 % 309: 37.87 %