ระบบกำลังประมวลผล...Report System

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบที่เข้าเกณฑ์ IMC จังหวัดขอนแก่น แยกปีงบประมาณ :: ปีงบประมาณ2564

ปีงบประมาณ STROKEทั้งหมด STROKEไม่ใช่แตกตีบตัน STROKEแตกI60-I629 STROKEตีบตันI63-I639 IMCทั้งหมดBI<75 IMCไม่ใช่แตกตีบตัน IMCแตกI60-I629 IMCตีบตันI63-I639 IMCแตกได้เยี่ยม IMCตีบตันได้เยี่ยม IMCแตกได้เยี่ยมMRSลด IMCตีบตันได้เยี่ยมMRSลด IMCแตกได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม IMCตีบตันได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม
2564 1875 218: 11.63 % 121: 6.45 % 1567: 83.57 % 687 : 36.64 % 96: 13.97 % 95: 13.83 % 505: 73.51 % 42: 6.11 % 331: 48.18 % : 0.00 % 211: 30.71 % 29: 4.22 % 247: 35.95 %

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบที่เข้าเกณฑ์ IMC จังหวัดขอนแก่น แยกปีงบประมาณ :: ปีงบประมาณ2563

ปีงบประมาณ STROKEทั้งหมด STROKEไม่ใช่แตกตีบตัน STROKEแตกI60-I629 STROKEตีบตันI63-I639 IMCทั้งหมดBI<75 IMCไม่ใช่แตกตีบตัน IMCแตกI60-I629 IMCตีบตันI63-I639 IMCแตกได้เยี่ยม IMCตีบตันได้เยี่ยม IMCแตกได้เยี่ยมMRSลด IMCตีบตันได้เยี่ยมMRSลด IMCแตกได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม IMCตีบตันได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม
2563 2130 224: 10.52 % 186: 8.73 % 1728: 81.13 % 814 : 38.22 % 81: 9.95 % 140: 17.20 % 597: 73.34 % 86: 10.57 % 391: 48.03 % : 0.00 % 236: 28.99 % 56: 6.88 % 304: 37.35 %

จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบที่เข้าเกณฑ์ IMC จังหวัดขอนแก่นแยกปีงบประมาณ :: ปีงบประมาณ2562

ปีงบประมาณ STROKEทั้งหมด STROKEไม่ใช่แตกตีบตัน STROKEแตกI60-I629 STROKEตีบตันI63-I639 IMCทั้งหมดBI<75 IMCไม่ใช่แตกตีบตัน IMCแตกI60-I629 IMCตีบตันI63-I639 IMCแตกได้เยี่ยม IMCตีบตันได้เยี่ยม IMCแตกได้เยี่ยมMRSลด IMCตีบตันได้เยี่ยมMRSลด IMCแตกได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม IMCตีบตันได้เยี่ยมฺBIเพิ่ม
2562 1814 128: 7.06 % 169: 9.32 % 1508: 83.13 % 677 : 37.32 % 34: 5.02 % 120: 17.73 % 523: 77.25 % 87: 12.85 % 395: 58.35 % 57: 8.42 % 220: 32.50 % 56: 8.27 % 303: 44.76 %