ระบบกำลังประมวลผล...รายงานผู้ป่วยที่ลงทะเบียนและจำหน่ายกลับสู่เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านเรียงจากวันที่จำหน่ายล่าสุด จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 543 [ 1ตค.542ถึง30กย.543 ]
ผู้ป่วยIMC ที่บันทึกในระบบ ระบุวินิจฉัยและการประเมินเคสก่อนจำหน่าย ระบุุวันจำหน่าย ระบุปลายทาง เป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบอาศัยอยู่จริงอ้างอิงระบบตามHDC
เลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูรายงาน

# จำนวนวันหลังจำหน่าย ประเภทผู้ป่วย เลขทะเบียน วันที่จำหน่าย ลงทะเบียนจำหน่าย ส่งกลับไปยัง รพช. ส่งกลับไปยัง รพ.สต. วันเยี่ยมครั้งที่1 BIครั้งที่1 วันเยี่ยมครั้งที่2 BIครั้งที่2 วันเยี่ยมครั้งที่3 BIครั้งที่3 วันเยี่ยมครั้งที่4 BIครั้งที่4 วันเยี่ยมครั้งที่5 BIครั้งที่5 วันเยี่ยมครั้งที่6 BIครั้งที่6
1   ตอบกลับ

  @Views :
ประยุกต์ปรับใช้งานโดย @NRC ณรงค์ชัย เศิกศิริ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น