ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานแจ้งเตือนจากระบบ ตรวจพบว่าไม่บันทึกประเมินสถานะ IMC
***ให้ผู้รับผิดชอบกดปุ่มแก้ไขแล้วล็อคอินเข้าบันทึกวันที่เกิดเหตแล้ว บันทึก SAVE

# ID ผู้ป่วย วินิจฉัย วันที่เกิดเหตุ วันที่Admit ประเภทAdmit ตึกผู้ป่วย วันที่จำหน่าย ประเมินSCI ประเมินTBI
1 แก้ไข คำปัน สมอออน S004, Superficial injury of ear 2021-02-14 01:00:00 2021-02-15 20:02:00 admitครั้งแรก Admit ที่ รพช. 2021-02-15 20:02:00
2 แก้ไข บุญหนา ราษี 2021-02-11 20:29:00 admitครั้งแรก Admit ที่ รพช. 2021-02-11 20:29:00
3 แก้ไข สมดี พืชผักหวาน 2021-02-20 15:59:00 admitครั้งแรก Admit ที่ รพช. 2021-02-20 13:00:00
4 แก้ไข วีระพล ประจันตะเสน 2021-02-18 19:25:00 2021-02-18 19:25:00 admitครั้งแรก 2021-02-18 19:25:00