ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานแจ้งเตือนจากระบบ ตรวจพบว่าไม่ลงบันทึกการวินิจฉัย
***ให้ผู้รับผิดชอบกดปุ่มแก้ไขแล้วล็อคอินเข้าบันทึกวันที่เกิดเหตแล้ว บันทึก SAVE

# ID ผู้ป่วย วินิจฉัย วันที่เกิดเหตุ วันที่Admit ประเภทAdmit ตึกผู้ป่วย วันที่จำหน่าย
1 แก้ไข นริสรา ทองมา 2020-02-24 20:46:00 2020-02-28 20:46:00 ไม่ระบุ SCI:พิเศษสงฆ์ 2 2020-02-28 21:05:00
2 แก้ไข อนิรุจ จอมทอง 2020-06-10 16:00:00 2020-06-10 17:33:00 ไม่ระบุ SCI:Spine Unit 2020-07-09 12:00:00
3 แก้ไข ชูศิลป์ ลมมูลตรี 1954-07-01 00:00:00 2021-02-16 14:39:00 admitครั้งแรก IMC Admit ที่ รพช.อื่นๆ 2021-02-08 14:39:00
4 แก้ไข บุญหนา ราษี 2021-02-11 20:29:00 admitครั้งแรก IMC Admit ที่ รพช.อื่นๆ 2021-02-11 20:29:00
5 แก้ไข สมดี พืชผักหวาน 2021-02-20 15:59:00 admitครั้งแรก IMC Admit ที่ รพช.อื่นๆ 2021-02-20 13:00:00
6 แก้ไข ประพันธ์ สีลาย 2021-03-18 19:17:00 2021-03-18 19:17:00 admitครั้งแรก TBI:NS 1 2021-04-19 10:55:00