ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานแจ้งเตือนจากระบบ ตรวจพบว่าไม่ลงวันที่จำหน่าย
***ให้ผู้รับผิดชอบกดปุ่มแก้ไขแล้วล็อคอินเข้าบันทึกวันที่เกิดเหตแล้ว บันทึก SAVE

# ID ผู้ป่วย วินิจฉัย วันที่เกิดเหตุ วันที่Admit ตึกผู้ป่วย วันที่จำหน่าย
1 แก้ไข แหล่ ช่างประเสริฐ Brain swelling 2019-10-31 02:50:00 2019-11-09 07:23:00 TBI:NS 1
2 แก้ไข ฐาปกรณ์ ดีกลาง DBI 2019-10-23 22:48:00 2019-10-23 08:46:00 TBI:NS 2
3 แก้ไข สังเวียน แพงมา SDH 2020-01-07 17:00:00 2020-01-07 17:00:00 TBI:NS 1
4 แก้ไข สายใจ เศษมา SDH Brain infarction 2020-03-04 00:00:00 2020-03-19 00:00:00 TBI:NS 1
5 แก้ไข ไทยวรรณ นาอุดม Bilateral facet dislocation C4/5 with spinal shock with cord contussion 2020-07-01 17:00:00 2020-07-01 21:12:00 SCI:Spine Unit