ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานแจ้งเตือนจากระบบ ตรวจพบว่าไม่ลงวันที่เกิดเหตุ
***ให้ผู้รับผิดชอบกดปุ่มแก้ไขแล้วล็อคอินเข้าบันทึกวันที่เกิดเหตแล้ว บันทึก SAVE

# ID ผู้ป่วย วินิจฉัย วันที่เกิดเหตุ วันที่Admit ตึกผู้ป่วย วันที่จำหน่าย
1 แก้ไข บุญหนา ราษี 2021-02-11 20:29:00 IMC Admit ที่ รพช.อื่นๆ 2021-02-11 20:29:00
2 แก้ไข ติณพัฒน์ กำมา S099, Unspecified injury of head 2020-12-29 12:01:00 TBI:NS 1 2020-12-29 12:01:00
3 แก้ไข อนุวัฒน์ ชูชาติ S0640 2021-01-10 12:04:00 TBI:NS 1 2021-01-10 12:04:00
4 แก้ไข สมดี พืชผักหวาน 2021-02-20 15:59:00 IMC Admit ที่ รพช.อื่นๆ 2021-02-20 13:00:00