ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานแจ้งเตือนจากระบบ ตรวจพบว่าไม่ลงบันทึกระบุโรงพยาบาลชุมชนปลายทาง
***ให้ผู้รับผิดชอบกดปุ่มแก้ไขแล้วล็อคอินเข้าบันทึกวันที่เกิดเหตแล้ว บันทึก SAVE

# ID ผู้ป่วย วินิจฉัย วันที่เกิดเหตุ วันที่Admit ประเภทAdmit ตึกผู้ป่วย วันที่จำหน่าย สถานะจำหน่ายกลับ
1 แก้ไข เจริญ วงษ์ธรรม Fx.dislocation T4-5 with complete spinal cord injury 2019-09-08 00:00:00 2019-09-08 00:00:00 ไม่ระบุ Spine Unit 2019-11-11 00:00:00
2 แก้ไข แหล่ ช่างประเสริฐ Brain swelling 2019-10-31 02:50:00 2019-11-09 07:23:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1
3 แก้ไข สังเวียน แพงมา SDH 2020-01-07 17:00:00 2020-01-07 17:00:00 ไม่ระบุ TBI:NS 1
4 แก้ไข ชูศิลป์ ลมมูลตรี 1954-07-01 00:00:00 2021-02-16 14:39:00 admitครั้งแรก Admit ที่ รพช. 2021-02-08 14:39:00
5 แก้ไข หนูกราน พรมเวียง S00, Superficial injury of head 2021-02-04 14:27:00 2021-02-21 14:27:00 admitครั้งแรก Admit ที่ รพช. 2021-02-21 14:27:00