ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานแจ้งเตือนจากระบบ ตรวจพบว่าไม่บันทึกประเมินสถานะ IMC
***ให้ผู้รับผิดชอบกดปุ่มแก้ไขแล้วล็อคอินเข้าบันทึกวันที่เกิดเหตแล้ว บันทึก SAVE

# ID ผู้ป่วย วินิจฉัย วันที่เกิดเหตุ วันที่Admit ประเภทAdmit ตึกผู้ป่วย วันที่จำหน่าย ประเมินSCI ประเมินTBI
1 แก้ไข I63 2022-01-31 00:00:00 2022-01-31 23:41:00 1 STROKE Unit NODE สิรินทร 2022-02-01 12:00:00