ระบบกำลังประมวลผล...กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะอ่อนแรง

การดูผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ

แนวทางการสอนผู้ป่วย การบริหารกล้ามเนื้อปากและลิ้น

การบริหาร การให้ยา

การฝึกกิจวัตรประจำวัน

แนวทางการสอนผู้มีความบกพร่องทางการสื่อสาร

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีสายสวนคาปัสสาวะ

แนวทางการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลน้ำพอง

แนวทางการดูแลผู้ป่วย ที่ใส่สายสวนจมูก

แนวทางการดูแลผู้ป่วย ที่มีปัญหาถ่ายอุจจาระไม่ได้ การล้วงก้น

การทำอาหารสายยางสำหรับผู้ป่วย


  @Views :
ประยุกต์ปรับใช้งานโดย @NRC ณรงค์ชัย เศิกศิริ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น