ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2565

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04251-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี 0 0 0 0 0
2 04252-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 0 0 0 0 0
3 04265-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน 0 0 0 0 0
4 04266-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก
5 04469-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด
6 04470-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 0
7 04471-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล็บเงือก โคกสำราญ 0 0 0 0 0
8 04472-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง
9 04473-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์
10 04474-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง
11 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
12 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 0 0 0 0 0
13 25018-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านแฮด 0 0 0 0 0
14 99935-ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
15 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 0 0 0 0 0

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04251-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0
2 04252-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ
3 04265-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน
4 04266-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก
5 04469-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด
6 04470-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย
7 04471-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล็บเงือก โคกสำราญ
8 04472-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง
9 04473-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์
10 04474-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง
11 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
12 14881-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ
13 25018-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านแฮด
14 99935-ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
15 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0