ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2563

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04340-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง 0 0 0 0 0
2 04341-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง
3 04342-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย
4 04343-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ
5 04344-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ
6 04345-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง
7 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
8 14883-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์
9 14884-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
10 99796-ศูนย์สุขภาพชุมชนเขื่อนอุบลรัตน์
11 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00