ระบบกำลังประมวลผล...Drill Down Report

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2565

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04283-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ 1 1 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00
2 04284-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่
3 04285-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็ง
4 04286-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกง
5 04287-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ
6 04288-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้
7 04289-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง
8 04290-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ
9 04291-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟันเรือ
10 04292-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง
11 04293-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทัน
12 04294-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด
13 04295-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์
14 04296-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ
15 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
16 13898-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า
17 99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ
18 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 1 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00

รายงานผู้ป่วยIMC ปีงบประมาณ 2564

#
สถานบริการ ผู้ป่วย IMC ทั้งหมด SCI %SCI SCIได้รับเยี่ยม %SCIได้รับเยี่ยม TBI %TBI TBIได้รับเยี่ยม %TBIได้รับเยี่ยม
1 04283-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00
2 04284-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่
3 04285-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็ง
4 04286-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกง
5 04287-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ
6 04288-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้
7 04289-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง
8 04290-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ
9 04291-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟันเรือ
10 04292-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง
11 04293-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทัน
12 04294-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด
13 04295-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์
14 04296-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ
15 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ
16 13898-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า
17 99798-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ
18 ทั้งจังหวัด-เครือข่ายบริการ 1 0 0.00 0 1 100.00 0 0.00