ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 756-667  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2020-10 25 756 667 88 พึงพอใจ
2 4047-3558  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2020-11 105 4047 3558 88 พึงพอใจ
3 1235-1075  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2020-12 37 1235 1075 87 พึงพอใจ
4 4230-3708  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2021-01 109 4230 3708 88 พึงพอใจ
5 2751-2374  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2021-02 74 2751 2374 86 พึงพอใจ
6 6084-5447  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2021-03 193 6084 5447 90 พึงพอใจ
7 2367-2099  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2021-04 80 2367 2099 89 พึงพอใจ
8 1666-1471  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2021-05 52 1666 1471 88 พึงพอใจ
9 2300-2124  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2021-06 80 2300 2124 92 พึงพอใจ
10 1957-1810  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2021-07 72 1957 1810 92 พึงพอใจ
11 797-764  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2021-08 30 797 764 96 พึงพอใจ
12 368-345  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2021-09 13 368 345 94 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 4936-4361  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2020-08 125 4936 4361 88 พึงพอใจ
2 3155-2762  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2020-09 84 3155 2762 88 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 42-28  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2019-05 1 42 28 67 พึงพอใจ
2 24-23  77652-โรงพยาบาลโนนศิลา
2019-06 1 24 23 96 พึงพอใจ