ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 68-56  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2020-10 3 68 56 82 พึงพอใจ
2 1270-1205  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2020-11 61 1270 1205 95 พึงพอใจ
3 338-307  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2021-01 9 338 307 91 พึงพอใจ
4 9764-9068  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2021-02 406 9764 9068 93 พึงพอใจ
5 680-627  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2021-03 36 680 627 92 พึงพอใจ
6 311-285  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2021-04 16 311 285 92 พึงพอใจ
7 175-158  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2021-05 10 175 158 90 พึงพอใจ
8 153-130  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2021-06 6 153 130 85 พึงพอใจ
9 4168-3523  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2021-08 100 4168 3523 85 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 3251-2915  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2019-10 84 3251 2915 90 พึงพอใจ
2 2096-1814  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2019-11 54 2096 1814 87 พึงพอใจ
3 1541-1373  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2019-12 42 1541 1373 89 พึงพอใจ
4 1731-1547  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2020-01 48 1731 1547 89 พึงพอใจ
5 6494-5880  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2020-03 249 6494 5880 91 พึงพอใจ
6 1674-1456  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2020-04 46 1674 1456 87 พึงพอใจ
7 6955-6293  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2020-05 259 6955 6293 90 พึงพอใจ
8 20468-18115  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2020-06 762 20468 18115 89 พึงพอใจ
9 3455-2982  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2020-07 91 3455 2982 86 พึงพอใจ
10 650-589  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2020-08 33 650 589 91 พึงพอใจ
11 3110-2798  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2020-09 78 3110 2798 90 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 42-27  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2019-05 1 42 27 64 พึงพอใจ
2 8811-7970  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2019-06 308 8811 7970 90 พึงพอใจ
3 2567-2262  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2019-08 67 2567 2262 88 พึงพอใจ
4 7866-7087  77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า
2019-09 258 7866 7087 90 พึงพอใจ