ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 29-26  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
2020-10 1 29 26 90 พึงพอใจ
2 126-120  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
2020-11 4 126 120 95 พึงพอใจ
3 349-318  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
2021-01 12 349 318 91 พึงพอใจ
4 82-72  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
2021-02 3 82 72 88 พึงพอใจ
5 326-304  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
2021-03 10 326 304 93 พึงพอใจ
6 3080-2821  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
2021-06 118 3080 2821 92 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 36-28  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
2020-03 1 36 28 78 พึงพอใจ
2 24-23  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
2020-06 1 24 23 96 พึงพอใจ
3 218-194  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
2020-08 7 218 194 89 พึงพอใจ
4 32-27  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
2020-09 2 32 27 84 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 84-50  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
2019-05 2 84 50 60 พึงพอใจ
2 5228-4868  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
2019-06 238 5228 4868 93 พึงพอใจ
3 117-80  77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ
2019-09 3 117 80 68 พึงพอใจ