ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 24-21  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2020-12 1 24 21 88 พึงพอใจ
2 403-385  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2021-01 17 403 385 96 พึงพอใจ
3 512-469  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2021-02 17 512 469 92 พึงพอใจ
4 405-370  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2021-03 12 405 370 91 พึงพอใจ
5 988-940  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2021-04 44 988 940 95 พึงพอใจ
6 830-788  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2021-05 37 830 788 95 พึงพอใจ
7 2462-2336  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2021-06 108 2462 2336 95 พึงพอใจ
8 21600-19389  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2021-07 728 21600 19389 90 พึงพอใจ
9 10324-9727  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2021-08 349 10324 9727 94 พึงพอใจ
10 1294-1230  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2021-09 39 1294 1230 95 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 786-719  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2020-01 33 786 719 91 พึงพอใจ
2 40-36  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2020-02 2 40 36 90 พึงพอใจ
3 3768-3571  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2020-03 163 3768 3571 95 พึงพอใจ
4 556-529  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2020-04 25 556 529 95 พึงพอใจ
5 1327-1263  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2020-05 58 1327 1263 95 พึงพอใจ
6 4637-4371  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2020-06 183 4637 4371 94 พึงพอใจ
7 3533-3365  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2020-07 147 3533 3365 95 พึงพอใจ
8 2484-2370  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2020-08 97 2484 2370 95 พึงพอใจ
9 2302-2211  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2020-09 85 2302 2211 96 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 42-41  11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน
2019-06 1 42 41 98 พึงพอใจ