ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 2587-2460  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2020-10 111 2587 2460 95 พึงพอใจ
2 7679-7054  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2020-11 266 7679 7054 92 พึงพอใจ
3 4788-4390  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2020-12 166 4788 4390 92 พึงพอใจ
4 5593-5151  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2021-01 183 5593 5151 92 พึงพอใจ
5 5555-5168  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2021-02 189 5555 5168 93 พึงพอใจ
6 3939-3650  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2021-03 147 3939 3650 93 พึงพอใจ
7 7056-6520  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2021-04 245 7056 6520 92 พึงพอใจ
8 5461-5025  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2021-05 175 5461 5025 92 พึงพอใจ
9 5328-4984  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2021-06 195 5328 4984 94 พึงพอใจ
10 2381-2165  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2021-07 91 2381 2165 91 พึงพอใจ
11 1042-961  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2021-08 32 1042 961 92 พึงพอใจ
12 173-164  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2021-09 7 173 164 95 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 2006-1864  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2019-10 80 2006 1864 93 พึงพอใจ
2 296-279  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2019-11 12 296 279 94 พึงพอใจ
3 2592-2473  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2020-01 81 2592 2473 95 พึงพอใจ
4 1924-1844  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2020-02 63 1924 1844 96 พึงพอใจ
5 1652-1559  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2020-03 67 1652 1559 94 พึงพอใจ
6 319-295  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2020-04 14 319 295 92 พึงพอใจ
7 457-431  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2020-05 21 457 431 94 พึงพอใจ
8 22420-21066  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2020-06 828 22420 21066 94 พึงพอใจ
9 3977-3776  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2020-07 186 3977 3776 95 พึงพอใจ
10 3391-3245  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2020-08 133 3391 3245 96 พึงพอใจ
11 18791-17762  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2020-09 760 18791 17762 95 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 1536-1362  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2019-06 64 1536 1362 89 พึงพอใจ
2 1098-1024  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2019-07 47 1098 1024 93 พึงพอใจ
3 1137-1063  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2019-08 42 1137 1063 93 พึงพอใจ
4 1307-1270  11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
2019-09 33 1307 1270 97 พึงพอใจ