ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 11799-11288  11010-โรงพยาบาลชนบท
2020-10 320 11799 11288 96 พึงพอใจ
2 13301-12830  11010-โรงพยาบาลชนบท
2020-11 374 13301 12830 96 พึงพอใจ
3 6322-5954  11010-โรงพยาบาลชนบท
2020-12 176 6322 5954 94 พึงพอใจ
4 12333-11689  11010-โรงพยาบาลชนบท
2021-01 342 12333 11689 95 พึงพอใจ
5 32060-31136  11010-โรงพยาบาลชนบท
2021-02 833 32060 31136 97 พึงพอใจ
6 7678-7447  11010-โรงพยาบาลชนบท
2021-03 208 7678 7447 97 พึงพอใจ
7 5360-5208  11010-โรงพยาบาลชนบท
2021-04 133 5360 5208 97 พึงพอใจ
8 10637-9872  11010-โรงพยาบาลชนบท
2021-05 268 10637 9872 93 พึงพอใจ
9 28496-24888  11010-โรงพยาบาลชนบท
2021-06 695 28496 24888 87 พึงพอใจ
10 15346-14009  11010-โรงพยาบาลชนบท
2021-07 385 15346 14009 91 พึงพอใจ
11 13590-12788  11010-โรงพยาบาลชนบท
2021-08 356 13590 12788 94 พึงพอใจ
12 11989-11347  11010-โรงพยาบาลชนบท
2021-09 315 11989 11347 95 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 8792-8409  11010-โรงพยาบาลชนบท
2019-10 235 8792 8409 96 พึงพอใจ
2 11206-10754  11010-โรงพยาบาลชนบท
2019-11 306 11206 10754 96 พึงพอใจ
3 7935-7485  11010-โรงพยาบาลชนบท
2019-12 246 7935 7485 94 พึงพอใจ
4 5075-4824  11010-โรงพยาบาลชนบท
2020-01 144 5075 4824 95 พึงพอใจ
5 3962-3807  11010-โรงพยาบาลชนบท
2020-02 100 3962 3807 96 พึงพอใจ
6 3987-3879  11010-โรงพยาบาลชนบท
2020-03 98 3987 3879 97 พึงพอใจ
7 7455-7201  11010-โรงพยาบาลชนบท
2020-04 240 7455 7201 97 พึงพอใจ
8 16535-15878  11010-โรงพยาบาลชนบท
2020-05 555 16535 15878 96 พึงพอใจ
9 16070-15451  11010-โรงพยาบาลชนบท
2020-06 543 16070 15451 96 พึงพอใจ
10 16568-15972  11010-โรงพยาบาลชนบท
2020-07 483 16568 15972 96 พึงพอใจ
11 14180-13781  11010-โรงพยาบาลชนบท
2020-08 384 14180 13781 97 พึงพอใจ
12 8411-8192  11010-โรงพยาบาลชนบท
2020-09 211 8411 8192 97 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 42-30  11010-โรงพยาบาลชนบท
2019-05 1 42 30 71 พึงพอใจ
2 19615-18415  11010-โรงพยาบาลชนบท
2019-06 607 19615 18415 94 พึงพอใจ
3 5303-5030  11010-โรงพยาบาลชนบท
2019-07 150 5303 5030 95 พึงพอใจ
4 3601-3477  11010-โรงพยาบาลชนบท
2019-08 96 3601 3477 97 พึงพอใจ
5 5261-5106  11010-โรงพยาบาลชนบท
2019-09 138 5261 5106 97 พึงพอใจ