ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 649-608  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2020-10 18 649 608 94 พึงพอใจ
2 482-448  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2020-11 13 482 448 93 พึงพอใจ
3 1207-1142  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2020-12 33 1207 1142 95 พึงพอใจ
4 3086-2960  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2021-01 81 3086 2960 96 พึงพอใจ
5 1273-1224  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2021-02 33 1273 1224 96 พึงพอใจ
6 771-739  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2021-03 20 771 739 96 พึงพอใจ
7 486-472  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2021-09 12 486 472 97 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 6251-6031  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2019-10 169 6251 6031 96 พึงพอใจ
2 4057-3904  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2019-11 109 4057 3904 96 พึงพอใจ
3 4017-3800  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2019-12 110 4017 3800 95 พึงพอใจ
4 3047-2921  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2020-01 86 3047 2921 96 พึงพอใจ
5 1488-1447  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2020-02 40 1488 1447 97 พึงพอใจ
6 3117-3033  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2020-03 83 3117 3033 97 พึงพอใจ
7 4445-4326  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2020-04 115 4445 4326 97 พึงพอใจ
8 1534-1493  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2020-05 40 1534 1493 97 พึงพอใจ
9 5380-5209  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2020-06 144 5380 5209 97 พึงพอใจ
10 1120-1070  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2020-07 31 1120 1070 96 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 61418-56400  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2019-06 2308 61418 56400 92 พึงพอใจ
2 24040-23069  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2019-07 607 24040 23069 96 พึงพอใจ
3 19683-19062  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2019-08 531 19683 19062 97 พึงพอใจ
4 12989-12551  11008-โรงพยาบาลภูเวียง
2019-09 345 12989 12551 97 พึงพอใจ