ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 12970-12523  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2020-10 367 12970 12523 97 พึงพอใจ
2 9663-9384  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2020-11 273 9663 9384 97 พึงพอใจ
3 4516-4381  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2020-12 131 4516 4381 97 พึงพอใจ
4 5673-5465  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2021-01 166 5673 5465 96 พึงพอใจ
5 12079-11593  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2021-02 392 12079 11593 96 พึงพอใจ
6 13740-13028  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2021-03 507 13740 13028 95 พึงพอใจ
7 9135-8832  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2021-04 299 9135 8832 97 พึงพอใจ
8 8334-7910  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2021-05 288 8334 7910 95 พึงพอใจ
9 19727-18959  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2021-06 616 19727 18959 96 พึงพอใจ
10 17268-16700  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2021-07 532 17268 16700 97 พึงพอใจ
11 12949-12522  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2021-08 421 12949 12522 97 พึงพอใจ
12 10151-9826  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2021-09 323 10151 9826 97 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 19251-18050  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2019-10 567 19251 18050 94 พึงพอใจ
2 5328-4900  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2019-11 140 5328 4900 92 พึงพอใจ
3 3848-3501  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2019-12 106 3848 3501 91 พึงพอใจ
4 6917-6296  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2020-01 186 6917 6296 91 พึงพอใจ
5 11356-10537  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2020-02 316 11356 10537 93 พึงพอใจ
6 8988-8203  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2020-03 265 8988 8203 91 พึงพอใจ
7 4591-4040  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2020-04 141 4591 4040 88 พึงพอใจ
8 14518-13474  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2020-05 469 14518 13474 93 พึงพอใจ
9 27700-26020  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2020-06 892 27700 26020 94 พึงพอใจ
10 19120-17931  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2020-07 648 19120 17931 94 พึงพอใจ
11 12722-11891  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2020-08 388 12722 11891 93 พึงพอใจ
12 8838-8244  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2020-09 269 8838 8244 93 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 14133-13146  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2019-06 452 14133 13146 93 พึงพอใจ
2 6857-6270  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2019-07 182 6857 6270 91 พึงพอใจ
3 6000-5426  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2019-08 172 6000 5426 90 พึงพอใจ
4 3819-3402  11006-โรงพยาบาลแวงน้อย
2019-09 103 3819 3402 89 พึงพอใจ