ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 8658-8265  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2020-10 224 8658 8265 95 พึงพอใจ
2 7722-7411  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2020-11 200 7722 7411 96 พึงพอใจ
3 8523-7885  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2020-12 211 8523 7885 93 พึงพอใจ
4 10693-10203  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2021-01 302 10693 10203 95 พึงพอใจ
5 17756-17110  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2021-02 544 17756 17110 96 พึงพอใจ
6 23627-22866  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2021-03 710 23627 22866 97 พึงพอใจ
7 8250-8015  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2021-04 203 8250 8015 97 พึงพอใจ
8 8212-7979  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2021-05 200 8212 7979 97 พึงพอใจ
9 12296-11877  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2021-06 367 12296 11877 97 พึงพอใจ
10 11607-11258  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2021-07 329 11607 11258 97 พึงพอใจ
11 7781-7556  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2021-08 204 7781 7556 97 พึงพอใจ
12 8390-8169  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2021-09 201 8390 8169 97 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 6066-5688  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2019-10 158 6066 5688 94 พึงพอใจ
2 2823-2695  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2019-11 74 2823 2695 95 พึงพอใจ
3 3960-3797  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2019-12 100 3960 3797 96 พึงพอใจ
4 4026-3861  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2020-01 101 4026 3861 96 พึงพอใจ
5 4068-3873  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2020-02 100 4068 3873 95 พึงพอใจ
6 23473-22263  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2020-03 853 23473 22263 95 พึงพอใจ
7 16000-15243  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2020-04 646 16000 15243 95 พึงพอใจ
8 7018-6645  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2020-05 180 7018 6645 95 พึงพอใจ
9 12082-11034  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2020-06 419 12082 11034 91 พึงพอใจ
10 19206-18217  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2020-07 605 19206 18217 95 พึงพอใจ
11 16054-15124  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2020-08 487 16054 15124 94 พึงพอใจ
12 8795-8435  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2020-09 241 8795 8435 96 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 5066-4814  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2019-06 217 5066 4814 95 พึงพอใจ
2 8344-7778  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2019-07 356 8344 7778 93 พึงพอใจ
3 17070-16434  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2019-08 454 17070 16434 96 พึงพอใจ
4 13008-12566  11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่
2019-09 345 13008 12566 97 พึงพอใจ