ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 798-753  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2020-10 37 798 753 94 พึงพอใจ
2 867-812  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2020-11 40 867 812 94 พึงพอใจ
3 104-90  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2020-12 5 104 90 87 พึงพอใจ
4 7722-7197  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2021-01 281 7722 7197 93 พึงพอใจ
5 3186-2979  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2021-02 121 3186 2979 94 พึงพอใจ
6 3144-2954  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2021-03 118 3144 2954 94 พึงพอใจ
7 1375-1287  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2021-04 46 1375 1287 94 พึงพอใจ
8 539-504  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2021-05 18 539 504 94 พึงพอใจ
9 977-929  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2021-06 44 977 929 95 พึงพอใจ
10 813-775  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2021-07 35 813 775 95 พึงพอใจ
11 660-630  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2021-09 30 660 630 95 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 354-333  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2019-10 16 354 333 94 พึงพอใจ
2 178-169  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2019-11 8 178 169 95 พึงพอใจ
3 1330-1266  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2019-12 60 1330 1266 95 พึงพอใจ
4 931-889  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2020-01 41 931 889 95 พึงพอใจ
5 421-402  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2020-02 19 421 402 95 พึงพอใจ
6 30-29  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2020-03 1 30 29 97 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 84-65  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2019-05 2 84 65 77 พึงพอใจ
2 3473-3241  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2019-06 117 3473 3241 93 พึงพอใจ
3 2169-2033  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2019-07 92 2169 2033 94 พึงพอใจ
4 2481-2325  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2019-08 106 2481 2325 94 พึงพอใจ
5 453-427  11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย
2019-09 20 453 427 94 พึงพอใจ