ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 42-41  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2020-10 1 42 41 98 พึงพอใจ
2 42-41  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2021-01 1 42 41 98 พึงพอใจ
3 462-451  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2021-02 11 462 451 98 พึงพอใจ
4 4334-4098  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2021-03 149 4334 4098 95 พึงพอใจ
5 1094-1051  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2021-04 33 1094 1051 96 พึงพอใจ
6 1805-1729  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2021-05 49 1805 1729 96 พึงพอใจ
7 2345-2271  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2021-06 60 2345 2271 97 พึงพอใจ
8 42-41  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2021-08 1 42 41 98 พึงพอใจ
9 89-85  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2021-09 3 89 85 96 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 1240-1209  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2019-10 30 1240 1209 98 พึงพอใจ
2 609-593  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2019-11 16 609 593 97 พึงพอใจ
3 165-159  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2019-12 4 165 159 96 พึงพอใจ
4 461-448  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2020-02 12 461 448 97 พึงพอใจ
5 4073-3968  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2020-03 101 4073 3968 97 พึงพอใจ
6 296-288  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2020-04 8 296 288 97 พึงพอใจ
7 153-148  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2020-05 5 153 148 97 พึงพอใจ
8 968-938  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2020-06 24 968 938 97 พึงพอใจ
9 294-287  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2020-08 7 294 287 98 พึงพอใจ
10 420-410  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2020-09 10 420 410 98 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 84-49  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2019-05 2 84 49 58 พึงพอใจ
2 12360-11722  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2019-06 311 12360 11722 95 พึงพอใจ
3 1018-991  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2019-07 27 1018 991 97 พึงพอใจ
4 340-327  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2019-08 11 340 327 96 พึงพอใจ
5 1803-1754  11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์
2019-09 48 1803 1754 97 พึงพอใจ