ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 2578-2398  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2020-10 88 2578 2398 93 พึงพอใจ
2 12629-11861  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2021-01 473 12629 11861 94 พึงพอใจ
3 14678-13730  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2021-02 581 14678 13730 94 พึงพอใจ
4 15461-14423  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2021-03 585 15461 14423 93 พึงพอใจ
5 7930-7456  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2021-04 303 7930 7456 94 พึงพอใจ
6 9499-8941  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2021-05 344 9499 8941 94 พึงพอใจ
7 9322-8671  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2021-06 367 9322 8671 93 พึงพอใจ
8 7884-7404  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2021-07 294 7884 7404 94 พึงพอใจ
9 7599-7151  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2021-08 282 7599 7151 94 พึงพอใจ
10 5937-5637  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2021-09 213 5937 5637 95 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 42-39  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2019-11 1 42 39 93 พึงพอใจ
2 331-291  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2020-01 8 331 291 88 พึงพอใจ
3 16594-15396  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2020-02 620 16594 15396 93 พึงพอใจ
4 11265-10616  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2020-03 435 11265 10616 94 พึงพอใจ
5 5949-5622  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2020-04 235 5949 5622 95 พึงพอใจ
6 8265-7770  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2020-05 314 8265 7770 94 พึงพอใจ
7 8223-7680  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2020-06 310 8223 7680 93 พึงพอใจ
8 8311-7767  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2020-07 339 8311 7767 93 พึงพอใจ
9 7382-6939  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2020-08 267 7382 6939 94 พึงพอใจ
10 15901-14923  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2020-09 658 15901 14923 94 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 81-51  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2019-05 2 81 51 63 พึงพอใจ
2 1688-1528  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2019-06 47 1688 1528 91 พึงพอใจ
3 399-367  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2019-07 12 399 367 92 พึงพอใจ
4 515-459  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2019-08 13 515 459 89 พึงพอใจ
5 37-33  11000-โรงพยาบาลน้ำพอง
2019-09 1 37 33 89 พึงพอใจ