ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 24-12  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2020-10 1 24 12 50 พึงพอใจ
2 5235-4961  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2020-11 159 5235 4961 95 พึงพอใจ
3 528-490  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2020-12 19 528 490 93 พึงพอใจ
4 13486-12861  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2021-01 450 13486 12861 95 พึงพอใจ
5 17743-16727  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2021-02 614 17743 16727 94 พึงพอใจ
6 19998-18687  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2021-03 704 19998 18687 93 พึงพอใจ
7 33891-32110  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2021-04 1241 33891 32110 95 พึงพอใจ
8 12678-11977  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2021-05 521 12678 11977 94 พึงพอใจ
9 11595-10944  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2021-06 452 11595 10944 94 พึงพอใจ
10 8886-8432  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2021-07 354 8886 8432 95 พึงพอใจ
11 2559-2443  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2021-08 107 2559 2443 95 พึงพอใจ
12 22-21  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2021-09 1 22 21 95 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 1050-1000  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2019-10 30 1050 1000 95 พึงพอใจ
2 2299-2042  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2019-11 86 2299 2042 89 พึงพอใจ
3 461-399  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2019-12 19 461 399 87 พึงพอใจ
4 114-111  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2020-02 3 114 111 97 พึงพอใจ
5 26166-24818  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2020-03 739 26166 24818 95 พึงพอใจ
6 24406-23496  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2020-04 712 24406 23496 96 พึงพอใจ
7 12796-12219  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2020-05 405 12796 12219 95 พึงพอใจ
8 8215-7777  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2020-06 238 8215 7777 95 พึงพอใจ
9 8025-7662  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2020-07 218 8025 7662 95 พึงพอใจ
10 107-103  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2020-08 3 107 103 96 พึงพอใจ
11 2238-2166  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2020-09 56 2238 2166 97 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 42-33  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2019-06 1 42 33 79 พึงพอใจ
2 66-58  10998-โรงพยาบาลชุมแพ
2019-09 2 66 58 88 พึงพอใจ