ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 90-86  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2020-10 4 90 86 96 พึงพอใจ
2 52-41  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2020-11 2 52 41 79 พึงพอใจ
3 8116-7351  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2021-02 318 8116 7351 91 พึงพอใจ
4 5738-5266  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2021-03 217 5738 5266 92 พึงพอใจ
5 695-648  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2021-04 35 695 648 93 พึงพอใจ
6 517-487  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2021-05 27 517 487 94 พึงพอใจ
7 214-177  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2021-06 10 214 177 83 พึงพอใจ
8 104-98  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2021-07 6 104 98 94 พึงพอใจ
9 170-159  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2021-08 8 170 159 94 พึงพอใจ
10 52-49  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2021-09 3 52 49 94 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 157-135  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2019-10 4 157 135 86 พึงพอใจ
2 31-23  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2019-12 1 31 23 74 พึงพอใจ
3 37-25  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2020-01 1 37 25 68 พึงพอใจ
4 42-24  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2020-02 1 42 24 57 พึงพอใจ
5 65-63  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2020-04 2 65 63 97 พึงพอใจ
6 92-89  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2020-05 3 92 89 97 พึงพอใจ
7 477-458  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2020-06 19 477 458 96 พึงพอใจ
8 374-358  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2020-07 16 374 358 96 พึงพอใจ
9 192-184  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2020-08 8 192 184 96 พึงพอใจ
10 21-20  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2020-09 1 21 20 95 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 68-57  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2019-05 2 68 57 84 พึงพอใจ
2 596-533  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2019-06 20 596 533 89 พึงพอใจ
3 64-56  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2019-07 2 64 56 88 พึงพอใจ
4 42-28  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2019-08 1 42 28 67 พึงพอใจ
5 1468-1373  10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง
2019-09 41 1468 1373 94 พึงพอใจ