ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 190-170  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2020-10 8 190 170 89 พึงพอใจ
2 816-726  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2020-11 33 816 726 89 พึงพอใจ
3 479-420  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2020-12 20 479 420 88 พึงพอใจ
4 526-458  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2021-01 21 526 458 87 พึงพอใจ
5 2081-1897  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2021-03 60 2081 1897 91 พึงพอใจ
6 140-125  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2021-04 6 140 125 89 พึงพอใจ
7 1100-1008  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2021-05 31 1100 1008 92 พึงพอใจ
8 561-521  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2021-06 14 561 521 93 พึงพอใจ
9 356-328  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2021-07 10 356 328 92 พึงพอใจ
10 471-437  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2021-09 12 471 437 93 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 39-37  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2019-11 1 39 37 95 พึงพอใจ
2 159-147  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2019-12 4 159 147 92 พึงพอใจ
3 3489-3241  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2020-01 84 3489 3241 93 พึงพอใจ
4 555-513  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2020-02 14 555 513 92 พึงพอใจ
5 432-399  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2020-03 11 432 399 92 พึงพอใจ
6 4843-4148  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2020-04 199 4843 4148 86 พึงพอใจ
7 2453-2252  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2020-05 70 2453 2252 92 พึงพอใจ
8 2439-2217  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2020-06 71 2439 2217 91 พึงพอใจ
9 1742-1566  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2020-08 60 1742 1566 90 พึงพอใจ

อัตราความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานบริการ จังหวัดขอนแก่น แยกเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2562

# เครือข่ายบริการ CHART เดือน จำนวน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ แปรผล
1 123-77  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2019-05 3 123 77 63 พึงพอใจ
2 42-35  10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
2019-07 1 42 35 83 พึงพอใจ