ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(โรงพยาบาล) ปีงบประมาณ
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 1772 216 12.19
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 3477 465 13.37
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 7109 988 13.90
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 7437 1051 14.13
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 4335 615 14.19
11004   โรงพยาบาลพล 7703 1177 15.28
14132   โรงพยาบาลซำสูง 2328 381 16.37
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 3637 613 16.85
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 5453 921 16.89
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 2512 426 16.96
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 2046 359 17.55
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 9018 1602 17.76
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 1516 287 18.93
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 3913 773 19.75
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 5899 1174 19.90
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 4269 924 21.64
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 5435 1207 22.21
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 6376 1447 22.69
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 5672 1328 23.41
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 8580 2063 24.04
10996   โรงพยาบาลพระยืน 5921 1567 26.47
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 1021 276 27.03
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 3258 885 27.16
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 3515 982 27.94
11010   โรงพยาบาลชนบท 4130 1296 31.38
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 9059 3613 39.88