ระบบตรวจสอบติดตามข้อมูลสุขภาพ
ผู้ป่วยเบาหวานความดันในเขตรับผิดชอบ เฉพาะ (DM E10-E149 ,HT I10-I159)


 ข้อมูลที่แสดงในการการตรวจสอบคือข้อมูลที่นำเข้าระบบHDC43แฟ้มล่าสุดแล้ว

   ข้อมูลการให้บริการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจประเมินร่างกาย สำหรับกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ
   รายละเอียดคนHOSPCODE+PIDในTYPEAREAในกลุ่มเป้าหมายจากสถานบริการอื่น{เพื่อเปรียบเทียบกับตรวจจริงในHIS}
   รายละเอียดคนโดยใช้CIDตรวจสอบประวัติกลุ่มเป้าหมายจากสถานบริการอื่น{เพื่อเปรียบเทียบกับตรวจจริงในHIS}