ระบบตรวจสอบตัวชี้วัด SERVICE PLAN DMHT-CKD รายเรคคอร์ด

 @Views : 5,657


 
หน้าหลัก

-

ผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ขึ้นทะเบียนในระบบHDCแต่ถูกระบุประเภทอาศัยจากหน่วยบริการในเขตรับผิดชอบเป็น4{มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ แต่มารับบริการ }
หมายเหตุนับจากแฟ้ม t_dmht    
***หมายเหตุ : ผู้ป่วยจะไม่ถูกนับเป็นเป้าหมายหรือผลงาน

#
สถานบริการ เลขHN{pid}
***ใช้ค้นชื่อ-สกุล-cid ใน HISเฉพาะสถานบริการ
รหัสที่อยู่{จ อ ต ม} ประเภทอาศัย อายุ เพศ สัณชาติ ประเภทป่วย วันที่ป่วย สถานบริการที่วินิจฉัย
1 -