ระบบตรวจสอบตัวชี้วัด SERVICE PLAN DMHT-CKD รายเรคคอร์ด

 @Views : 5,243


 
หน้าหลัก

-

ผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนในระบบHDCด้วยรหัสที่ปรากฎในแฟ้มdiagnosis_opd หรือ แฟ้มdiagnosis_ipd ทุกประเภทอาศัย (typearea 1 2 3 4)
หมายเหตุนับจากทะเบียนรวมผู้ป่วยเบาหวานความดัน (แฟ้ม t_dmht)    
***หมายเหตุ : ผู้ป่วยจะไม่ได้รับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
***หมายเหตุ : เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่เคยลงทะเบียนในแฟ้ม chronic

#
สถานบริการ เลขHN{pid} รหัสวินิจฉัย ตารางที่มา วันที่วินิจฉัย สถานบริการที่วินิจฉัย รหัสที่อยู่ ประเภทอาศัย
1 - (ดูบ้าน) (ดูchronicfu) (ดูlab)