ระบบตรวจสอบตัวชี้วัด SERVICE PLAN DMHT-CKD รายเรคคอร์ด

 @Views : 5,655


 
หน้าหลัก

-

ผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ยังขึ้นทะเบียนในระบบHDCด้วยรหัสที่ปรากฎในแฟ้มchronicหรือแฟ้มdiagnosis_opd หรือ แฟ้มdiagnosis_ipd ทุกประเภทอาศัย (typearea 1 2 3 4)
หมายเหตุนับจากทะเบียนรวมผู้ป่วยเบาหวานความดัน (แฟ้ม t_dmht)    
***หมายเหตุ : ผู้ป่วย(อาจ)จะได้รับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
***หมายเหตุ : เฉพาะผู้ป่วยที่เคยลงทะเบียนในแฟ้ม chronic หรือ ลงทะเบียนแล้วแต่ยังลงไม่ครบทุกรหัส

#
สถานบริการ เลขHN{pid} รหัสวินิจฉัย ตารางที่มา วันที่วินิจฉัย สถานบริการที่วินิจฉัย รหัสที่อยู่ ประเภทอาศัย
1 -   (ดูบ้าน)  (ดูlab)