ระบบตรวจสอบตัวชี้วัด SERVICE PLAN DMHT-CKD รายเรคคอร์ด

 @Views : 5,526


 
หน้าหลัก

เครือข่ายบริการ  -

ผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ขึ้นทะเบียนในระบบHDC ุประเภทอาศัยจากหน่วยบริการในเขตรับผิดชอบเป็น 1 หรือ 3 {อาศัยอยู่จริง}
หมายเหตุนับจากแฟ้ม t_dmht    
***หมายเหตุ : ผู้ป่วยส่วนนี้จะถูกนับเป็นเป้าหมายและผลงานตามเทมเพลตตัวชี้วัดกำหนด

#
สถานบริการ เลขHN{pid} ประเภทป่วย ตารางเป้าหมาย วันที่เริ่มป่วย หน่วยที่วินิจฉัย รหัสที่อยู่{จ อ ต ม} ประเภทอาศัย อายุ เพศ สัณชาติ
1 (ดูบ้าน) (ดูchronicfu) (ดูLAB) --