รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 101 to 125 of 155
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
101. 04435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า 2 2 0 2018-09-19
102. 04436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก 1 1 0 2018-09-19
103. 04438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น 1 1 0 2018-09-19
104. 04439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย 2 2 0 2018-09-19
105. 04444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง 4 4 0 2018-09-19
106. 04445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม 3 3 0 2018-09-19
107. 04447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว 1 1 0 2018-09-19
108. 04449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 2 2 0 2018-09-19
109. 04457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน 1 1 0 2018-09-19
110. 04458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคำ 1 1 0 2018-09-19
111. 04460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 1 1 0 2018-09-19
112. 04461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 5 5 0 2018-09-19
113. 04462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ 1 1 0 2018-09-19
114. 04463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง 2 2 0 2018-09-19
115. 04464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ 3 3 0 2018-09-19
116. 04465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 3 3 0 2018-09-19
117. 04466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 1 1 0 2018-09-19
118. 04467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน 3 3 0 2018-09-19
119. 04469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด 1 1 0 2018-09-19
120. 04470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย 1 1 0 2018-09-19
121. 04471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล็บเงือก โคกสำราญ 2 2 0 2018-09-19
122. 04472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 1 1 0 2018-09-19
123. 04473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2018-09-19
124. 04474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 1 1 0 2018-09-19
125. 04476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว 2 2 0 2018-09-19