ระบบตรวจสอบการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
รูปแบบ mapping by hospcode + pid


   ข้อมูลอาจจะผิดจากข้อกำหนดจากเทมเพลต 43 แฟ้ม
   รายละเอียดเรคคอร์ด HOSPCODE+PIDในหน้าเว็บรายงานนี้ใช้ตรวจสอบกับHNในแต่ละสถานพยาบาล{เพื่อเปรียบเทียบกับตรวจจริงในHIS}

 @Views : 22,493