ทะเบียนแม่ข่าย

 
ชื่อ
สกุล
แม่ข่าย
รหัส
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย
เบอร์มือถือ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล
จุฑารัตน์ ภาคโภไคย 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 04327 รพ.สต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง 0930858206 2021-01-22 00:00:00
บุษยมาศ งอบคำ 77650, โรงพยาบาลเวียงเก่า 77650 รพ.เวียงเก่า 0989587199 0000-00-00 00:00:00
ณัฐกานต์ พิมพ์เสน 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 รพ.ขอนแก่น 0894219952 2021-02-01 00:00:00