แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ เนตรพรหม
สกุล เสนา
แม่ข่าย 77650, โรงพยาบาลเวียงเก่า
รหัส 23192
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย สออ.อ.เวียงเก่า
เบอร์มือถือ 0951800500
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-02-19 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น 77650, โรงพยาบาลเวียงเก่า 77650, รพ.เวียงเก่า 0951800500, เนตรพรหม, เสนา, แพทย์แผนไทยชำนาญการ
04415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย 77650, โรงพยาบาลเวียงเก่า 77650, รพ.เวียงเก่า 0989587199, บุษยมาศ, งอบคำ, นวก.สธ.
04420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา 77650, โรงพยาบาลเวียงเก่า 77650, รพ.เวียงเก่า 0943589208, สุจิตรา, สุวรรณธรรมมา, แพทย์แผนไทย
77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า 77650, โรงพยาบาลเวียงเก่า 77650, รพ.เวียงเก่า 0943589208, สุจิตรา, สุวรรณธรรมมา, แพทย์แผนไทย