แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ เจริญชัย
สกุล แสนเฉลิม
แม่ข่าย 14132, โรงพยาบาลซำสูง
รหัส 14132
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.ซำสูง
เบอร์มือถือ 0833422907
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-02-10 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระนวน 14132, โรงพยาบาลซำสูง 14132, รพ.ซำสูง 0997828842, อุไร, โครตเพชร, ผู้ช่วยเหลือคนไข้
04456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแมด 14132, โรงพยาบาลซำสูง 14132, รพ.ซำสูง 0833422907, เจริญชัย, แสนเฉลิม, แพทย์แผนไทย
04457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน 14132, โรงพยาบาลซำสูง 14132, รพ.ซำสูง 0997828842, อุไร, โครตเพชร, ผู้ช่วยเหลือคนไข้
04458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคำ 14132, โรงพยาบาลซำสูง 14132, รพ.ซำสูง 0997828842, อุไร, โครตเพชร, ผู้ช่วยเหลือคนไข้
04459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย 14132, โรงพยาบาลซำสูง 14132, รพ.ซำสูง 0833422907, เจริญชัย, แสนเฉลิม, แพทย์แผนไทย
14132 โรงพยาบาลซำสูง 14132, โรงพยาบาลซำสูง 14132, รพ.ซำสูง 0833422907, เจริญชัย, แสนเฉลิม, แพทย์แผนไทย
99933 ศูนย์สุขภาพชุมชนซำสูง 14132, โรงพยาบาลซำสูง 14132, รพ.ซำสูง 0833422907, เจริญชัย, แสนเฉลิม, แพทย์แผนไทย