แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ รักษิตา
สกุล แสงผา
แม่ข่าย 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
รหัส 12275
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
เบอร์มือถือ 0864511951
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-01-29 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0656751483, ฐิติภัทร, ไพศรี, แพทย์แผนไทย
04252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0837446834, กฤษฎา, สุพล, แพทย์แผนไทย
04265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0864511951, รักษิตา, แสงผา, แพทย์แผนไทย
04266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0917390958, ฐิติญา, บุษราคัม, แพทย์แผนไทย
04469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0917390958, ฐิติญา, บุษราคัม, แพทย์แผนไทย
04470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0917390958, ฐิติญา, บุษราคัม, แพทย์แผนไทย
04471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล็บเงือก โคกสำราญ 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0864511951, รักษิตา, แสงผา, แพทย์แผนไทย
04472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0656751483, ฐิติภัทร, ไพศรี, แพทย์แผนไทย
04473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0837446834, กฤษฎา, สุพล, แพทย์แผนไทย
04474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0656751483, ฐิติภัทร, ไพศรี, แพทย์แผนไทย
12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0837446834, กฤษฎา, สุพล, แพทย์แผนไทย
14881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0864511951, รักษิตา, แสงผา, แพทย์แผนไทย
25018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านแฮด 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0917390958, ฐิติญา, บุษราคัม, แพทย์แผนไทย
99935 ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0837446834, กฤษฎา, สุพล, แพทย์แผนไทย