แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ ฐาประณีย์
สกุล หงษ์พิมพ์
แม่ข่าย 11011, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
รหัส 11011
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.เขาสวนกวาง
เบอร์มือถือ 0874232250
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-02-10 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง 11011, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 11011, รพ.เขาสวนกวาง 0874232250, ฐาประณีย์, หงษ์พิมพ์, แพทย์แผนไทย
04445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม 11011, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 11011, รพ.เขาสวนกวาง 0874232250, ฐาประณีย์, หงษ์พิมพ์, แพทย์แผนไทย
04446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงเรือ 11011, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 11011, รพ.เขาสวนกวาง 0874232250, ฐาประณีย์, หงษ์พิมพ์, แพทย์แผนไทย
04447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว 11011, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 11011, รพ.เขาสวนกวาง 0874232250, ฐาประณีย์, หงษ์พิมพ์, แพทย์แผนไทย
04448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย 11011, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 11011, รพ.เขาสวนกวาง 0874232250, ฐาประณีย์, หงษ์พิมพ์, แพทย์แผนไทย
04449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 11011, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 11011, รพ.เขาสวนกวาง 0874232250, ฐาประณีย์, หงษ์พิมพ์, แพทย์แผนไทย
11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 11011, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 11011, รพ.เขาสวนกวาง 0874232250, ฐาประณีย์, หงษ์พิมพ์, แพทย์แผนไทย
99868 ศูนย์สุขภาพชุมชนคำม่วง 11011, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 11011, รพ.เขาสวนกวาง 0874232250, ฐาประณีย์, หงษ์พิมพ์, แพทย์แผนไทย