แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ รัตนา
สกุล คำเรืองศรี
แม่ข่าย 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์
รหัส 11001
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.อุบลรัตน์
เบอร์มือถือ 0823351979
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-03-05 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 11001, รพ.อุบลรัตน์ 0823351979, รัตนา, คำเรืองศรี, แพทย์แผนไทย
04341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 11001, รพ.อุบลรัตน์ 0823351979, รัตนา, คำเรืองศรี, แพทย์แผนไทย
04342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 11001, รพ.อุบลรัตน์ 0823351979, รัตนา, คำเรืองศรี, แพทย์แผนไทย
04343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 11001, รพ.อุบลรัตน์ 0823351979, รัตนา, คำเรืองศรี, แพทย์แผนไทย
04344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 11001, รพ.อุบลรัตน์ 0823351979, รัตนา, คำเรืองศรี, แพทย์แผนไทย
04345 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 11001, รพ.อุบลรัตน์ 0823351979, รัตนา, คำเรืองศรี, แพทย์แผนไทย
11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 11001, รพ.อุบลรัตน์ 0823351979, รัตนา, คำเรืองศรี, แพทย์แผนไทย
14883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์ 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 11001, รพ.อุบลรัตน์ 0823351979, รัตนา, คำเรืองศรี, แพทย์แผนไทย
14884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 11001, รพ.อุบลรัตน์ 0823351979, รัตนา, คำเรืองศรี, แพทย์แผนไทย
99796 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขื่อนอุบลรัตน์ 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 11001, รพ.อุบลรัตน์ 0823351979, รัตนา, คำเรืองศรี, แพทย์แผนไทย