แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ ปริมประภา
สกุล เกียรปุรุ
แม่ข่าย 10999, โรงพยาบาลสีชมพู
รหัส 10999
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.สีชมพู
เบอร์มือถือ 0914182530
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-03-16 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999, รพ.สีชมพู 0914182530, ปริมประภา, เกียรปุรุ, แพทย์แผนไทย
04313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999, รพ.สีชมพู 0914182530, ปริมประภา, เกียรปุรุ, แพทย์แผนไทย
04314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999, รพ.สีชมพู 0914182530, ปริมประภา, เกียรปุรุ, แพทย์แผนไทย
04315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999, รพ.สีชมพู 0914182530, ปริมประภา, เกียรปุรุ, แพทย์แผนไทย
04316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำยาง 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999, รพ.สีชมพู 0914182530, ปริมประภา, เกียรปุรุ, แพทย์แผนไทย
04317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999, รพ.สีชมพู 0914182530, ปริมประภา, เกียรปุรุ, แพทย์แผนไทย
04318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999, รพ.สีชมพู 0914182530, ปริมประภา, เกียรปุรุ, แพทย์แผนไทย
04319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999, รพ.สีชมพู 0914182530, ปริมประภา, เกียรปุรุ, แพทย์แผนไทย
04320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์ 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999, รพ.สีชมพู 0914182530, ปริมประภา, เกียรปุรุ, แพทย์แผนไทย
04321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999, รพ.สีชมพู 0914182530, ปริมประภา, เกียรปุรุ, แพทย์แผนไทย
04322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999, รพ.สีชมพู 0914182530, ปริมประภา, เกียรปุรุ, แพทย์แผนไทย
04323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999, รพ.สีชมพู 0914182530, ปริมประภา, เกียรปุรุ, แพทย์แผนไทย
10999 โรงพยาบาลสีชมพู 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999, รพ.สีชมพู 0914182530, ปริมประภา, เกียรปุรุ, แพทย์แผนไทย
13900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999, รพ.สีชมพู 0914182530, ปริมประภา, เกียรปุรุ, แพทย์แผนไทย