แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ นิวัฒน์
สกุล คำมุงคุณ
แม่ข่าย 10998, โรงพยาบาลชุมแพ
รหัส 10998
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.ชุมแพ
เบอร์มือถือ 0862602589
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-01-13 14:22:13
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0862602589, นิวัฒน์, คำมุงคุณ, แพทย์แผนไทย
04298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0862602589, นิวัฒน์, คำมุงคุณ, แพทย์แผนไทย
04299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0896180956, ภาคภูมิ, ถุงวิชา, แพทย์แผนไทย
04300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0619682551, ปิยธิดา, ศรีอ่อนหล้า, แพทย์แผนไทย
04301 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0896180956, ภาคภูมิ, ถุงวิชา, แพทย์แผนไทย
04302 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0862602589, นิวัฒน์, คำมุงคุณ, แพทย์แผนไทย
04303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0913566955, เบญจรัตน์, ชาบุตรศรี, จพ.สธ.
04304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0934929489, ศสิธร, คำมุงคุณ, แพทย์แผนไทย
04305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0831401145, อนุสรา, แซงโคตร, แพทย์แผนไทย
04306 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสาวเอ้ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0913566955, เบญจรัตน์, ชาบุตรศรี, จพ.สธ.
04307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0614951564, สุนิษา, ศรีอินคำ, แพทย์แผนไทย
04308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0896180956, ภาคภูมิ, ถุงวิชา, แพทย์แผนไทย
04309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0885383964, ศตวรรษ, สิงห์บ้านหาด, แพทย์แผนไทย
04310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0619682551, ปิยธิดา, ศรีอ่อนหล้า, แพทย์แผนไทย
04311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0913566955, เบญจรัตน์, ชาบุตรศรี, จพ.สธ.
10998 โรงพยาบาลชุมแพ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0862602589, นิวัฒน์, คำมุงคุณ, แพทย์แผนไทย
12415 ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0844008820, กาญจนา, วรสิงห์, แพทย์แผนไทย
14882 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0862602589, นิวัฒน์, คำมุงคุณ, แพทย์แผนไทย
15006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกม่วง 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0619682551, ปิยธิดา, ศรีอ่อนหล้า, แพทย์แผนไทย
15252 ศูนย์สุขภาพชุมชนชุมแพ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998, รพ.ชุมแพ 0992694626, อรุณลักษณ์, วรินทรพันธ์, แพทย์แผนไทย