แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ ชลชญา
สกุล ตุ่นเฮ้า
แม่ข่าย 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง
รหัส 10995
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.บ้านฝาง
เบอร์มือถือ 0860448017
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 0000-00-00 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0989692497, อภิสิทธิ์, อ้วนวงษ์, แพทย์แผนไทย
04274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0989692497, อภิสิทธิ์, อ้วนวงษ์, แพทย์แผนไทย
04275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0989692497, อภิสิทธิ์, อ้วนวงษ์, แพทย์แผนไทย
04276 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0860448017, ชลชญา, ตุ่นเฮ้า, จพง.สธ.
04277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0860448017, ชลชญา, ตุ่นเฮ้า, จพง.สธ.
04278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0989692497, อภิสิทธิ์, อ้วนวงษ์, แพทย์แผนไทย
10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0989692497, อภิสิทธิ์, อ้วนวงษ์, แพทย์แผนไทย
13896 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0860448017, ชลชญา, ตุ่นเฮ้า, จพง.สธ.
15011 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเท่า 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0860448017, ชลชญา, ตุ่นเฮ้า, จพง.สธ.
99799 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0860448017, ชลชญา, ตุ่นเฮ้า, จพง.สธ.