แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ ลาพินี
สกุล โรจนมาน
แม่ข่าย 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น
รหัส 10670
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.ขอนแก่น2
เบอร์มือถือ 0942639191
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-01-29 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0880595984, ณัฐชนันท์พร, หัสพิมพ์, แพทย์แผนไทย
04249 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0925566545, ดุสิตา, คำมีสีนนท์, แพทย์แผนไทย
04250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0942639191, ลาพินี, โรจนมาน, แพทย์แผนไทย
04253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0956539757, นุชธิดา, ปะระมัดทะโก, แพทย์แผนไทย
04254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0926594664, จามจุรี, ศรีปัญญา, แพทย์แผนไทย
04255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0836768536, สิริโสภา, สะตะ, นวก.สธ.
04256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0956623562, จักรกฤษณ์ , สำราญรมย์, แพทย์แผนไทย
04257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0868787673, ภควัต, ไชยชิต, แพทย์แผนไทย
04258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0619462265, พจน์ชระ, คำสีทา, แพทย์แผนไทย
04259 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0851638083, ศศิร์อร, รัตนเฮืองศรี, แพทย์แผนไทย
04260 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0918134481, มัชฌิมา, ตรีนุชกร, แพทย์แผนไทย
04261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0890807869, กัมปนาท, น้อยเรือง, แพทย์แผนไทย
04262 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจาน 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0890807869, กัมปนาท, น้อยเรือง, แพทย์แผนไทย
04263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0847980237, สิเมธินีย์, หารประทุม, แพทย์แผนไทย
04264 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0918134481, มัชฌิมา, ตรีนุชกร, แพทย์แผนไทย
04267 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0918134481, มัชฌิมา, ตรีนุชกร, แพทย์แผนไทย
04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0807495761, สุวนันท์, ผองแก้ว, นวก.สธ.
04269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0931264426, นันทวัฒน์, พุทศรี, นวก.สธ.
04270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0942639191, ลาพินี, โรจนมาน, แพทย์แผนไทย
04271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0894219952, ณัฐกานต์, พิมพ์เสน, แพทย์แผนไทย