มีการบันทึกในแฟ้มเสียชีวิตแต่แฟ้มบุคคลไม่เปลี่ยนสถานะเป็นเสียชีวิต แยกเครือข่ายบริการ
ความหมาย: ข้อมูลที่ได้รับการบันทึกในระบบ 43 แฟ้ม
 หน้าหลัก