ระบบตรวจสอบสถานะเสียชีวิตบุคคลในHIS
กับฐานข้อมูล กยผ.{กองยุทธศาสตร์และแผนงาน}


อัพเดทเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563


   ข้อมูลการเสียชีวิตจากเว็บ ระบบฐานข้อมูลการเกิด-ตาย
***ข้อจำกัดของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลการเกิด-การตาย
เป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จึงมีความล่าช้าประมาณ 1-2 เดือน
   จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบสถานะการเสียชีวิตบุคคล รพ.แม่ข่าย-และ รพ.สต.ลูกข่าย
   โดยใช้เลขpidนำไปตรวจสอบกับเลขHNในHISของแต่ละหน่วยงาน{เพื่อเปรียบเทียบสถานะบุคคลในระบบ43แฟ้มกับสถานะในHIS}
   แก้ไขสถานะบุคคลให้ถูกต้องแล้วส่งออกมาอัพเดทได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอรอบส่งปกติ
   หน้าที่ใครบ้าง :ทุกคนที่สามารถเข้าไปแก้ไขในโปรแกรมแต่ละHISของตัวเองได้ เช่น ผู้ใช้งานประจำ ไม่จำเป็นต้องรอ Admin หรือต้องเก่งคอมพิวเตอร์

producter

Applied by :  @NRC ณรงค์ชัย เศิกศิริ
 @Views : 16,356

หน้าหลัก

12417-เทศบาลเมืองพล

#
HOSPCODE HN
นำเลขHNไปตรวจสอบในโปรแกรมHIS
สถานะในHISปัจจุบัน การใช้ข้อมูล  HOSPCODE-PID-TYPEAREA
{HOSPCODE-PID-TYPEAREA}
สถานะปัจจุบันกยผ.
เสียชีวิตเมื่อ วัน เดือน ปี
สาเหตุที่เสียชีวิต
1 12417 10868  ตรวจสอบ 1   12417-10868-1 5-4-2563 R99
2 12417 9188  ตรวจสอบ 1   12417-9188-1 3-4-2563 J189
3 12417 1031833  ตรวจสอบ 9   12417-1031833-1 29-4-2563 I619
4 12417 4416  ตรวจสอบ 9   12417-4416-1 2-3-2563 J189
5 12417 6086  ตรวจสอบ 1   12417-6086-1 3-2-2563 I255
6 12417 10502  ตรวจสอบ 9   12417-10502-2 27-2-2563 C80
7 12417 9135  ตรวจสอบ 1   12417-9135-1 2-2-2563 J189
8 12417 1031718  ตรวจสอบ 9   12417-1031718-1 3-1-2563 I255
9 12417 26652  ตรวจสอบ 1   12417-26652-1 30-9-2562 R049
10 12417 7380  ตรวจสอบ 1   12417-7380-1 17-7-2562 I639
11 12417 8845  ตรวจสอบ 9   12417-8845-1 2-6-2562 K746
12 12417 1031751  ตรวจสอบ 9   12417-1031751-1 19-6-2562 R99
13 12417 1031720  ตรวจสอบ 9   12417-1031720-1 26-5-2562 J189
14 12417 11790  ตรวจสอบ 1   12417-11790-1 5-4-2562 J189
15 12417 4464  ตรวจสอบ 9   12417-4464-1 30-4-2562 G319
16 12417 9394  ตรวจสอบ 1   12417-9394-1 27-3-2562 N390
17 12417 29283  ตรวจสอบ 1   12417-29283-2 28-2-2562 K746
18 12417 27567  ตรวจสอบ 1   12417-27567-3 24-2-2562 G049
19 12417 10580  ตรวจสอบ 1   12417-10580-1 17-2-2562 W849
20 12417 5792  ตรวจสอบ 9   12417-5792-1 31-12-2562 R99
21 12417 9235  ตรวจสอบ 1   12417-9235-1 3-12-2562 R99
22 12417 9789  ตรวจสอบ 9   12417-9789-1 22-12-2562 N19
23 12417 9768  ตรวจสอบ 1   12417-9768-1 27-11-2562 E142
24 12417 10534  ตรวจสอบ 1   12417-10534-1 19-11-2562 I255
25 12417 1925  ตรวจสอบ 1   12417-1925-1 18-10-2562 I259
26 12417 8955  ตรวจสอบ 1   12417-8955-1 12-10-2562 A419
27 12417 6019  ตรวจสอบ 1   12417-6019-1 7-1-2562 R99
28 12417 1031613  ตรวจสอบ 1   12417-1031613-1 19-1-2562 J189
29 12417 7423  ตรวจสอบ 1   12417-7423-1 13-1-2562 R54
30 12417 20645  ตรวจสอบ 9   12417-20645-2 1-1-2562 R99
31 12417 7988  ตรวจสอบ 9   12417-7988-1 8-9-2561 C069
32 12417 9161  ตรวจสอบ 1   12417-9161-1 30-9-2561 N179
33 12417 6037  ตรวจสอบ 1   12417-6037-1 3-9-2561 E111
34 12417 8705  ตรวจสอบ 1   12417-8705-1 3-9-2561 R99
35 12417 7752  ตรวจสอบ 1   12417-7752-1 29-9-2561 K759
36 12417 11156  ตรวจสอบ 1   12417-11156-1 2-9-2561 Y349
37 12417 7434  ตรวจสอบ 1   12417-7434-1 16-9-2561 C809
38 12417 9608  ตรวจสอบ 9   12417-9608-2 13-9-2561 I619
39 12417 9383  ตรวจสอบ 1   12417-9383-1 10-9-2561 N19
40 12417 11132  ตรวจสอบ 9   12417-11132-1 29-8-2561 C760
41 12417 9022  ตรวจสอบ 1   12417-9022-1 25-8-2561 N19
42 12417 6913  ตรวจสอบ 1   12417-6913-1 29-7-2561 R99
43 12417 9578  ตรวจสอบ 1   12417-9578-1 26-7-2561 C349
44 12417 11730  ตรวจสอบ 1   12417-11730-1 12-7-2561 I259
45 12417 7452  ตรวจสอบ 1   12417-7452-1 10-7-2561 R99
46 12417 1028010  ตรวจสอบ 1   12417-1028010-1 6-5-2561 R99
47 12417 1031714  ตรวจสอบ 1   12417-1031714-1 5-5-2561 C260
48 12417 9941  ตรวจสอบ 1   12417-9941-1 7-4-2561 K746
49 12417 6142  ตรวจสอบ 1   12417-6142-1 6-4-2561 C221
50 12417 26933  ตรวจสอบ 1   12417-26933-2 19-2-2561 J189
51 12417 9042  ตรวจสอบ 1   12417-9042-1 6-11-2561 C260
52 12417 400  ตรวจสอบ 1   12417-400-1 28-11-2561 J189
53 12417 9863  ตรวจสอบ 1   12417-9863-1 18-1-2561 R99
54 12417 8847  ตรวจสอบ 9   12417-8847-1 17-1-2561 C959
55 12417 10515  ตรวจสอบ 1   12417-10515-2 6-9-2560 C159
56 12417 4066  ตรวจสอบ 1   12417-4066-1 26-9-2560 R99
57 12417 11135  ตรวจสอบ 1   12417-11135-1 17-9-2560 R99
58 12417 7651  ตรวจสอบ 1   12417-7651-1 16-9-2560 R99
59 12417 11685  ตรวจสอบ 1   12417-11685-1 7-7-2560 I38
60 12417 26141  ตรวจสอบ 1   12417-26141-1 4-7-2560 C229
61 12417 26068  ตรวจสอบ 1   12417-26068-1 19-7-2560 L850
62 12417 9093  ตรวจสอบ 1   12417-9093-1 16-7-2560 R54
63 12417 4439  ตรวจสอบ 2   12417-4439-2 4-6-2560 K703
64 12417 8709  ตรวจสอบ 1   12417-8709-1 2-6-2560 R99
65 12417 8724  ตรวจสอบ 1   12417-8724-1 29-5-2560 R54
66 12417 6901  ตรวจสอบ 1   12417-6901-1 19-5-2560 E149
67 12417 15392  ตรวจสอบ 1   12417-15392-1 7-4-2560 K759
68 12417 6887  ตรวจสอบ 1   12417-6887-1 16-4-2560 R99
69 12417 7984  ตรวจสอบ 1   12417-7984-1 10-4-2560 G039
70 12417 4933  ตรวจสอบ 1   12417-4933-1 1-4-2560 K746
71 12417 1023246  ตรวจสอบ 1   12417-1023246-1 2-3-2560 R99
72 12417 3497  ตรวจสอบ 1   12417-3497-1 19-2-2560 J189
73 12417 18153  ตรวจสอบ 1   12417-18153-1 13-12-2560 R99
74 12417 11076  ตรวจสอบ 1   12417-11076-1 5-11-2560 E149
75 12417 6682  ตรวจสอบ 1   12417-6682-1 4-11-2560 A162
76 12417 9929  ตรวจสอบ 1   12417-9929-1 29-11-2560 R99
77 12417 7768  ตรวจสอบ 1   12417-7768-1 17-11-2560 B182
78 12417 5981  ตรวจสอบ 1   12417-5981-1 13-11-2560 N179
79 12417 5935  ตรวจสอบ 1   12417-5935-1 11-11-2560 R99
80 12417 8485  ตรวจสอบ 1   12417-8485-1 2-10-2560 I609
81 12417 8934  ตรวจสอบ 1   12417-8934-1 15-10-2560 Y349
82 12417 3666  ตรวจสอบ 1   12417-3666-1 10-10-2560 R99
83 12417 10357  ตรวจสอบ 1   12417-10357-1 27-1-2560 N189
84 12417 7469  ตรวจสอบ 1   12417-7469-1 27-1-2560 R99
85 12417 10330  ตรวจสอบ 9   12417-10330-2 14-1-2560 C482
86 12417 1024801  ตรวจสอบ 1   12417-1024801-1 31-8-2559 G049
87 12417 11746  ตรวจสอบ 1   12417-11746-1 31-8-2559 R54
88 12417 8678  ตรวจสอบ 1   12417-8678-3 26-8-2559 C349
89 12417 9775  ตรวจสอบ 1   12417-9775-1 31-7-2559 J189
90 12417 5748  ตรวจสอบ 1   12417-5748-1 28-7-2559 V499
91 12417 11220  ตรวจสอบ 1   12417-11220-1 13-6-2559 A419
92 12417 11575  ตรวจสอบ 1   12417-11575-1 6-5-2559 R54
93 12417 9855  ตรวจสอบ 1   12417-9855-1 3-5-2559 R54
94 12417 7456  ตรวจสอบ 1   12417-7456-1 2-5-2559 R99
95 12417 5991  ตรวจสอบ 1   12417-5991-1 5-4-2559 R54
96 12417 11207  ตรวจสอบ 9   12417-11207-1 26-4-2559 W749
97 12417 5719  ตรวจสอบ 1   12417-5719-1 19-2-2559 R99
98 12417 10360  ตรวจสอบ 9   12417-10360-2 12-2-2559 I619
99 12417 7961  ตรวจสอบ 1   12417-7961-1 10-2-2559 R99
100 12417 4904  ตรวจสอบ 1   12417-4904-1 20-12-2559 A419
101 12417 4518  ตรวจสอบ 1   12417-4518-1 3-10-2559 J189
102 12417 10927  ตรวจสอบ 1   12417-10927-1 26-1-2559 R99
103 12417 5749  ตรวจสอบ 1   12417-5749-1 19-1-2559 J189
104 12417 8856  ตรวจสอบ 1   12417-8856-1 14-1-2559 C349
105 12417 1023061  ตรวจสอบ 1   12417-1023061-1 11-1-2559 I120