ระบบตรวจสอบสถานะเสียชีวิตบุคคลในHIS
กับฐานข้อมูล กยผ.{กองยุทธศาสตร์และแผนงาน}


อัพเดทเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563


   ข้อมูลการเสียชีวิตจากเว็บ ระบบฐานข้อมูลการเกิด-ตาย
***ข้อจำกัดของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลการเกิด-การตาย
เป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จึงมีความล่าช้าประมาณ 1-2 เดือน
   จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบสถานะการเสียชีวิตบุคคล รพ.แม่ข่าย-และ รพ.สต.ลูกข่าย
   โดยใช้เลขpidนำไปตรวจสอบกับเลขHNในHISของแต่ละหน่วยงาน{เพื่อเปรียบเทียบสถานะบุคคลในระบบ43แฟ้มกับสถานะในHIS}
   แก้ไขสถานะบุคคลให้ถูกต้องแล้วส่งออกมาอัพเดทได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอรอบส่งปกติ
   หน้าที่ใครบ้าง :ทุกคนที่สามารถเข้าไปแก้ไขในโปรแกรมแต่ละHISของตัวเองได้ เช่น ผู้ใช้งานประจำ ไม่จำเป็นต้องรอ Admin หรือต้องเก่งคอมพิวเตอร์

producter

Applied by :  @NRC ณรงค์ชัย เศิกศิริ
 @Views : 16,353

หน้าหลัก

11004-โรงพยาบาลพล

#
HOSPCODE HN
นำเลขHNไปตรวจสอบในโปรแกรมHIS
สถานะในHISปัจจุบัน การใช้ข้อมูล  HOSPCODE-PID-TYPEAREA
{HOSPCODE-PID-TYPEAREA}
สถานะปัจจุบันกยผ.
เสียชีวิตเมื่อ วัน เดือน ปี
สาเหตุที่เสียชีวิต
1 11004 580054852  ตรวจสอบ 9   11004-580054852-4 4-3-2563 X709
2 11004 016867  ตรวจสอบ 9   11004-016867-4 30-3-2563 G319
3 11004 021023  ตรวจสอบ 9   11004-021023-4 30-3-2563 W749
4 11004 233277  ตรวจสอบ 9   11004-233277-4 29-3-2563 I259
5 11004 234640  ตรวจสอบ 9   11004-234640-4 24-1-2563 K746
6 11004 058499  ตรวจสอบ 9   11004-058499-4 26-9-2562 J189
7 11004 46159  ตรวจสอบ 9   11004-46159-4 23-9-2562 K922
8 11004 620086312  ตรวจสอบ 9   11004-620086312-4 6-8-2562 R99
9 11004 227711  ตรวจสอบ 9   11004-227711-4 18-6-2562 R99
10 11004 005033  ตรวจสอบ 9   11004-005033-4 19-5-2562 J189
11 11004 096499  ตรวจสอบ 1   11004-096499-4 5-4-2562 K922
12 11004 580054396  ตรวจสอบ 9   11004-580054396-4 11-4-2562 Y349
13 11004 610082499  ตรวจสอบ 9   11004-610082499-4 9-3-2562 C229
14 11004 570041775  ตรวจสอบ 9   11004-570041775-4 26-3-2562 C61
15 11004 610079272  ตรวจสอบ 9   11004-610079272-4 16-3-2562 G319
16 11004 76874  ตรวจสอบ 9   11004-76874-4 12-11-2562 V892
17 11004 022252  ตรวจสอบ 1   11004-022252-4 7-10-2562 I259
18 11004 014769  ตรวจสอบ 9   11004-014769-4 16-10-2562 I669
19 11004 231346  ตรวจสอบ 9   11004-231346-4 6-1-2562 J988
20 11004 580058141  ตรวจสอบ 9   11004-580058141-4 7-8-2561 I619
21 11004 065805  ตรวจสอบ 9   11004-065805-4 19-8-2561 W749
22 11004 003162  ตรวจสอบ 9   11004-003162-4 12-5-2561 C349
23 11004 002132  ตรวจสอบ 1   11004-002132-4 17-4-2561 R99
24 11004 560030795  ตรวจสอบ 9   11004-560030795-4 13-2-2561 V892
25 11004 96846  ตรวจสอบ 9   11004-96846-4 29-11-2561 R99
26 11004 231433  ตรวจสอบ 1   11004-231433-4 18-11-2561 P290
27 11004 70910  ตรวจสอบ 9   11004-70910-4 1-1-2561 I10
28 11004 081554  ตรวจสอบ 1   11004-081554-4 24-8-2560 Y349
29 11004 600067556  ตรวจสอบ 9   11004-600067556-4 15-5-2560 C419
30 11004 15681  ตรวจสอบ 9   11004-15681-4 13-4-2560 C189
31 11004 087954  ตรวจสอบ 1   11004-087954-4 5-3-2560 E149
32 11004 600068061  ตรวจสอบ 9   11004-600068061-4 20-3-2560 Y349
33 11004 002212  ตรวจสอบ 9   11004-002212-4 7-12-2560 J189
34 11004 600069821  ตรวจสอบ 9   11004-600069821-4 7-12-2560 O721
35 11004 025513  ตรวจสอบ 9   11004-025513-4 6-11-2560 J189
36 11004 590060099  ตรวจสอบ 9   11004-590060099-4 28-9-2559 C229
37 11004 31661  ตรวจสอบ 9   11004-31661-4 14-9-2559 J189
38 11004 5127  ตรวจสอบ 9   11004-5127-4 10-9-2559 Y349
39 11004 590060644  ตรวจสอบ 9   11004-590060644-4 3-7-2559 Y349
40 11004 58860  ตรวจสอบ 9   11004-58860-4 26-6-2559 W749
41 11004 022182  ตรวจสอบ 9   11004-022182-4 8-2-2559 R99
42 11004 070943  ตรวจสอบ 9   11004-070943-4 24-11-2559 I259
43 11004 590065800  ตรวจสอบ 9   11004-590065800-4 19-11-2559 C189
44 11004 560039373  ตรวจสอบ 9   11004-560039373-4 21-10-2559 R99
45 11004 003340  ตรวจสอบ 9   11004-003340-4 17-10-2559 C349
46 11004 550025488  ตรวจสอบ 9   11004-550025488-4 14-10-2559 K703
47 11004 005184  ตรวจสอบ 1   11004-005184-4 23-1-2559 R99