ระบบตรวจสอบสถานะเสียชีวิตบุคคลในHIS
กับฐานข้อมูล กยผ.{กองยุทธศาสตร์และแผนงาน}


อัพเดทเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563


   ข้อมูลการเสียชีวิตจากเว็บ ระบบฐานข้อมูลการเกิด-ตาย
***ข้อจำกัดของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลการเกิด-การตาย
เป็นข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จึงมีความล่าช้าประมาณ 1-2 เดือน
   จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบสถานะการเสียชีวิตบุคคล รพ.แม่ข่าย-และ รพ.สต.ลูกข่าย
   โดยใช้เลขpidนำไปตรวจสอบกับเลขHNในHISของแต่ละหน่วยงาน{เพื่อเปรียบเทียบสถานะบุคคลในระบบ43แฟ้มกับสถานะในHIS}
   แก้ไขสถานะบุคคลให้ถูกต้องแล้วส่งออกมาอัพเดทได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอรอบส่งปกติ
   หน้าที่ใครบ้าง :ทุกคนที่สามารถเข้าไปแก้ไขในโปรแกรมแต่ละHISของตัวเองได้ เช่น ผู้ใช้งานประจำ ไม่จำเป็นต้องรอ Admin หรือต้องเก่งคอมพิวเตอร์

producter

Applied by :  @NRC ณรงค์ชัย เศิกศิริ
 @Views : 16,352

หน้าหลัก

04381-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย

#
HOSPCODE HN
นำเลขHNไปตรวจสอบในโปรแกรมHIS
สถานะในHISปัจจุบัน การใช้ข้อมูล  HOSPCODE-PID-TYPEAREA
{HOSPCODE-PID-TYPEAREA}
สถานะปัจจุบันกยผ.
เสียชีวิตเมื่อ วัน เดือน ปี
สาเหตุที่เสียชีวิต
1 04381 271  ตรวจสอบ 1   04381-271-1 17-4-2563 I639
2 04381 310  ตรวจสอบ 1   04381-310-1 11-4-2563 G319
3 04381 4565  ตรวจสอบ 1   04381-4565-4 25-3-2563 C229
4 04381 150  ตรวจสอบ 1   04381-150-1 3-2-2563 G319
5 04381 700  ตรวจสอบ 9   04381-700-1 12-2-2563 R99
6 04381 1029  ตรวจสอบ 1   04381-1029-1 4-1-2563 G319
7 04381 3135  ตรวจสอบ 1   04381-3135-1 13-1-2563 I259
8 04381 607  ตรวจสอบ 1   04381-607-1 8-9-2562 J189
9 04381 3047  ตรวจสอบ 1   04381-3047-1 15-9-2562 R99
10 04381 1779  ตรวจสอบ 1   04381-1779-1 4-8-2562 C959
11 04381 3916  ตรวจสอบ 1   04381-3916-1 16-8-2562 C259
12 04381 203  ตรวจสอบ 1   04381-203-1 29-7-2562 G319
13 04381 163  ตรวจสอบ 1   04381-163-1 18-7-2562 J459
14 04381 4016  ตรวจสอบ 1   04381-4016-1 21-6-2562 A419
15 04381 1921  ตรวจสอบ 1   04381-1921-1 7-5-2562 G319
16 04381 1032  ตรวจสอบ 9   04381-1032-4 6-5-2562 C349
17 04381 906  ตรวจสอบ 1   04381-906-1 5-5-2562 G319
18 04381 359  ตรวจสอบ 1   04381-359-1 27-5-2562 W879
19 04381 250  ตรวจสอบ 1   04381-250-1 19-4-2562 L89
20 04381 541  ตรวจสอบ 1   04381-541-1 3-3-2562 R99
21 04381 186  ตรวจสอบ 1   04381-186-1 24-3-2562 G319
22 04381 593  ตรวจสอบ 1   04381-593-1 25-12-2562 G319
23 04381 3204  ตรวจสอบ 9   04381-3204-1 18-11-2562 I38
24 04381 1346  ตรวจสอบ 1   04381-1346-1 4-10-2562 J189
25 04381 1537  ตรวจสอบ 1   04381-1537-1 28-10-2562 G319
26 04381 1481  ตรวจสอบ 1   04381-1481-1 14-10-2562 A419
27 04381 2296  ตรวจสอบ 2   04381-2296-4 12-1-2562 V091
28 04381 1543  ตรวจสอบ 1   04381-1543-1 10-1-2562 A419
29 04381 750  ตรวจสอบ 1   04381-750-1 30-9-2561 X599
30 04381 3025  ตรวจสอบ 9   04381-3025-1 24-9-2561 A169
31 04381 553  ตรวจสอบ 1   04381-553-1 17-6-2561 C61
32 04381 1454  ตรวจสอบ 1   04381-1454-1 29-5-2561 I38
33 04381 2662  ตรวจสอบ 1   04381-2662-1 6-4-2561 N179
34 04381 1332  ตรวจสอบ 1   04381-1332-1 5-4-2561 C539
35 04381 3816  ตรวจสอบ 1   04381-3816-1 17-4-2561 R99
36 04381 3986  ตรวจสอบ 1   04381-3986-1 9-3-2561 C260
37 04381 348  ตรวจสอบ 1   04381-348-1 26-3-2561 R99
38 04381 1625  ตรวจสอบ 1   04381-1625-1 28-2-2561 C349
39 04381 1607  ตรวจสอบ 1   04381-1607-1 21-2-2561 Y299
40 04381 427  ตรวจสอบ 1   04381-427-1 15-2-2561 I619
41 04381 1596  ตรวจสอบ 1   04381-1596-1 15-11-2561 E149
42 04381 346  ตรวจสอบ 1   04381-346-1 23-10-2561 R99
43 04381 606  ตรวจสอบ 1   04381-606-1 2-10-2561 A419
44 04381 3426  ตรวจสอบ 1   04381-3426-1 17-1-2561 V284
45 04381 918  ตรวจสอบ 1   04381-918-1 12-1-2561 A419
46 04381 371  ตรวจสอบ 1   04381-371-1 24-7-2560 E149
47 04381 592  ตรวจสอบ 1   04381-592-1 23-7-2560 J189
48 04381 353  ตรวจสอบ 1   04381-353-1 14-7-2560 E149
49 04381 733  ตรวจสอบ 1   04381-733-1 16-6-2560 R99
50 04381 340  ตรวจสอบ 1   04381-340-1 22-5-2560 E142
51 04381 1825  ตรวจสอบ 1   04381-1825-1 30-4-2560 J439
52 04381 1581  ตรวจสอบ 1   04381-1581-1 18-4-2560 W189
53 04381 930  ตรวจสอบ 1   04381-930-1 26-3-2560 R99
54 04381 1483  ตรวจสอบ 1   04381-1483-1 22-3-2560 Y349
55 04381 3438  ตรวจสอบ 1   04381-3438-1 25-2-2560 A419
56 04381 179  ตรวจสอบ 1   04381-179-1 19-2-2560 N19
57 04381 1066  ตรวจสอบ 1   04381-1066-1 26-12-2560 E872
58 04381 437  ตรวจสอบ 1   04381-437-1 30-11-2560 R99
59 04381 1876  ตรวจสอบ 1   04381-1876-1 20-11-2560 R99
60 04381 401  ตรวจสอบ 1   04381-401-1 28-10-2560 R99
61 04381 67  ตรวจสอบ 1   04381-67-1 14-10-2560 C229
62 04381 1260  ตรวจสอบ 1   04381-1260-1 25-9-2559 N179
63 04381 1226  ตรวจสอบ 1   04381-1226-1 19-9-2559 N179
64 04381 376  ตรวจสอบ 1   04381-376-1 14-9-2559 C509
65 04381 1394  ตรวจสอบ 1   04381-1394-1 1-9-2559 R99
66 04381 3284  ตรวจสอบ 1   04381-3284-1 13-8-2559 N19
67 04381 227  ตรวจสอบ 1   04381-227-2 1-8-2559 A419
68 04381 564  ตรวจสอบ 1   04381-564-1 23-7-2559 E149
69 04381 615  ตรวจสอบ 1   04381-615-1 23-7-2559 R99
70 04381 1603  ตรวจสอบ 1   04381-1603-1 6-5-2559 N180
71 04381 3371  ตรวจสอบ 1   04381-3371-2 6-5-2559 K769
72 04381 1407  ตรวจสอบ 1   04381-1407-1 3-5-2559 G319
73 04381 386  ตรวจสอบ 1   04381-386-1 28-3-2559 R99
74 04381 1494  ตรวจสอบ 9   04381-1494-1 22-3-2559 J189
75 04381 742  ตรวจสอบ 2   04381-742-4 22-3-2559 R99
76 04381 240  ตรวจสอบ 1   04381-240-1 14-3-2559 E149
77 04381 2565  ตรวจสอบ 1   04381-2565-1 4-2-2559 W749
78 04381 202  ตรวจสอบ 1   04381-202-1 28-2-2559 R99
79 04381 497  ตรวจสอบ 1   04381-497-1 26-2-2559 I619
80 04381 4246  ตรวจสอบ 1   04381-4246-1 26-12-2559 C229
81 04381 2598  ตรวจสอบ 1   04381-2598-2 30-10-2559 V892
82 04381 4316  ตรวจสอบ 1   04381-4316-2 11-10-2559 V892
83 04381 1769  ตรวจสอบ 1   04381-1769-1 5-1-2559 R99